Beelddenkonderzoek

Veel mensen denken in beelden en andere mensen denken in taal of in een combinatie van beide. De lessen op school zijn vooral gericht op taaldenkers. Voor de beelddenker - mensen met een visuele leervoorkeur - kan het dan soms ook lastig zijn om de uitleg en informatie te verwerken. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek maakt duidelijk op welke manier jij het best werkt en leert, op welke gebieden er problemen (te verwachten) zijn en hoe je hiermee om moet gaan. Ook wordt onderzocht of je een beelddenker bent, een taaldenker of een combinatie van beide. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek is nuttig voor kinderen waarover ouders en/of leerkrachten zeggen "er komt steeds maar niet uit wat er in zit".


Het onderzoek start met het afnemen van het Wereldspel. Dit spel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat onder licentie gebruikt wordt. Het bestaat uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp. De manier waarop hij of zij dit doet, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht. Daarnaast nemen we ook een leerstijlentest en geheugentest af en enkele toetsen op het gebied van spellen, lezen en rekenen. Ook doen we een visuele screening.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een uitgebreid beschreven rapport met adviezen voor school. 

Misschien wil je eerst kennismaken of samen van gedachten wisselen over de problemen op school? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Wilt u een onderzoek aanvragen? Mail ons voor een offerte.